Ekonomi

Elektrik tüketim ve üretim miktarları kasım ayında azaldı